Backup og restore av MySQL-database

Backup

  1. Start MySQL Workbench og koble deg til databasen.

  2. Velg Management, Data Export og fyll ut tilsvarende som på bildet nedenfor. Deretter klikker du på “Start export”-knappen.

     

Restore

  1. Start MySQL Workbench og velg Management, Data Import/Restore.

  2. Velg den aktuelle .sql-fila du vil gjenopprette. Under Default Target Schema velger du den databasen du vil gjenopprette til. Velg så Dump Structure and Data.

  3. Bytt så til arkfanen Import progress og klikk på “Start import”-knappen.