MeOS og SPORTIdent SRR enheter

O-laget har to SPORTident SRR enheter og tilhørende USB dongler. De kan gi trådløs overføring av stemplinger via Bluetooth til f.eks. en mål-PC.

Jeg har prøvd å sette de opp som startenhet for bruk med MeOS. Har omsider fått det til å virke, men litt usikker på hva som trengs og ikke. Må teste litt mer, men her er noen poenger:

  • Programmeres til å være startenhet med unik kode, virket med kode 1, autosend skal være på.

  • MeOS, SportIdent-fane: Huk av for tillat Start, Radio og Mål. Velg knappen “Søk og start automatisk”. Den starter avlesing av flere SI-enheter/COM-porter.

  • I Automater, Fjärrinnmatning. Ikke sett opp start-enhet.