Evaluering 2022

  • Innbydelse mangler informasjon om betaling for klubber utenfor Norge og Sverige.