Evaluering 2019

Sekretariat

  • God erfaring med å arrangere testløp på forhånd, men gjør det tidligere enn dagen før løpet.

  • Samhandlingsverktøy: Bra å bruke sjekklister i Trello og video/skjermdelingssystem Zoom til samarbeid.

  • Innlesing av startende fra check-enheter: Gikk feil i år og skapte mye opprettingsproblemer. Må testes på forhånd (testløp) neste år og nøyaktig prosedyre må beskrives. Viktig å teste å lese inn fra flere check-enheter og tenk på at alle check-enheter fra alle starter/startbåser må leses inn før man velger “Ej start”.

  • IP-adresse til OLA server: Må finne ut hvordan man kan velge ny IP-adresse for OLA server på klientene. På noen klienter fikk man opp valget “Öppna databas”, men på de fleste ikke. Da ble OLA klient bare hengende. Eneste måte vi klarte å løse det på var å sette tilbake IP-adressen til det den hadde vært dagen før.

  • Oppsett av MySql med Ola 5.10.x: Her var det mye trøbbel. Må installere 400 MB msi-versjonen av MySql 5.7.x, web-versjonen virker ikke med OLA. Måtte legge til tabeller for “named time zones” og sette config for default time zone. Må dokumenteres nøyaktig før neste år.

@Arne Sørli Dokumentere hvordan installere og sette opp MySql for OLA 5.10.x.
@Arne Sørli Rapportere IP-adresse problem for OLA-klient til OLA support eller OLA forum.