Trekning av jaktstart-tider

Følgende parametre må settes for å få trukket riktige starttider i jaktstartklasser:

 1. Gå til Tävling, Före tävling, Etapp 2, Klasser, Parametrar för tävlingsklasser. For hver klasse setter du:
  1. Startmellanrum: 0
  2. Nummerlapp bas: Det som gjelder for klassen
  3. Starttidsfördeling: Jaktstart
  4. Max efter för jaktstart: 20:00
 2. Velg Tävling, Före tävling, Etapp 2, Lottning, Lottning baserat på tidigare etapper.
 3. Velg Tävling, Under tävling, Etapp 2, Löparhandtering, Ändra uppgifter för deltagare og fjern overflødige startnummer i hver klasse.