Morokulien 2-dagers

Denne siden samler informasjon, tips, huskelister med mer for sekretariatet-funksjonen i Morokulien 2-dagers.

Momenter

 1. Mannskap: List opp navn
 2. Utstyrsliste
 3. Til møte 30.05:
  1. Fordeling av ansvarsområder
  2. Demonstrasjon av arrangement, inkl. tider fra skogen.
  3. Organisering på samlingsplass, rød utgang?
  4. Dele dropbox, morokulien.nu-mail og tilgang til Confluence, innlogging svensk eventor.
  5. Hvordan gjøre med start, lese av check-enheter i steden for lister? Må testes.
 4. Lage beskrivelse for hvordan sette opp eksempel-løp, for å kunne teste.
 5. Bør ha et "demo"-løp med definerte usecaser hvor nøkkelpersoner blir drillet i de vanligste oppgavene. Usecaser:
  1. Bytte brikke (husk begge dager)
  2. Bytte klasse
  3. Endre starttid
  4. Disk, stemplet på feil post (rød utgang): Finne på kart hvilken post personen har vært på (via OCAD?)
  5. Disk, som skal godkjennes (rød utgang)
  6. Disk, løpt feil løype (rød utgang): Test tilfelle som kan godkjennes, f.eks. H60 løpt H55.
  7. Ukjent brikke kommer i mål (rød utgang):
   1. Ikke registrert fra før: Legge inn løper
   2. Løpt med feil brikke: Korrigere brikkenummer
  8. Direktepåmelding
   1. Løpere registrert i svensk Eventor med riktig brikke
   2. Løpere registrert i svensk Eventor, men uten brikke eller med feil brikkenummer.
   3. Løpere ikke registrert i svensk Eventor

Hvordan sette opp eksempelløp for testing

 1. Opprett en testdatabase i Ola.
 2. Importer løpet fra Eventor (TODO: beskrive hvordan)
 3. Importere løyper og poster fra OCAD (se filer i Dropbox under mappen Banor\LiveloxOgOla\)
 4. Endre postkodene for H16 og ÖM1 til følgende:
  1. H16: S1,101, 117, 102, 100, M1
  2. ÖM1: S1, 101, 109, 104, 100, M1
 5. Trekk starttider for H16 og sjekk startliste.

Usecase 1

 1. Skriv ut påmeldingslista for H16. Alle disse skal få nytt brikkenummer ved "Byt Sportidentbricka för en löpare". De fleste for to dager, men noen også bare for en daq.