SportIdent

Hvordan sette og synkronisere tiden i SportIdent postenheter?

Hvordan sette tiden på Time Master?

 1. Sjekk at klokken på PC'en din går riktig. Den bør synkroniseres med en internett-klokke, og det gjør du slik:
  1. Windows 7:
   1. Venstreklikk på klokken nede til høyre på skjermen i Windows og velg Endre innstillinger for dato og klokkeslett.
   2. Velg arkfanen Internett-klokke, Endre instillinger og klikk på Oppdater nå-knappen.
  2. Windows 10:
   1. Høyreklikk på klokken nede til høyre på skjermen i Windows og velg Juster dato/klokkelsett.
   2. Velg "Tilleggsinnstillinger for dato, klokkeslett og regionale instillinger" (oppe til høyre).
   3. Velg "Angi klokkeslett og dato".
   4. Velg arkfanen Internett-klokke, Endre instillinger og klikk på Oppdater nå-knappen.
 2. Koble rød masterenhet til PC og start programmet SPORTident Config+.
 3. Vekk opp Time Master postenheten ved å ta ServiceOff-brikken inn i hullet på enheten (til det piper).
 4. Snu Time Master enheten opp-ned, legg den oppå den røde masterenheten slik at hullene er rett over hverandre og sett magneten gjennom begge hullene (se eksempel i videoen nedenfor).
 5. I SPORIdent Config+ programmet:
  1. Klikk på den aktuelle enheten i Device-feltet (punkt 1 i figuren nedenfor)
  2. Klikk på Clock-ikonet i menyen (punkt 2 i figuren) og deretter på Set time-ikonet.

Hvordan synkronisere tiden på SportIdent postenheter ved hjelp av Time Master?

Se følgende Youtube-video: