Utstyrsliste

Koffert1

SportIdent postenheter med koder 101-125. I tillegg 1 postenhet hver av typene: Start, Mål, Tøm, Check og SI-Master (SI-master fungerer også som Tøm-enhet). En pose med 1 stk. svart magnet og en 1 stk service-off-pinne.

Koffert 2

1 stk printer med datakabel, 1 stk ladekabel til printer, 1 stk svart avlesningsenhet for printer, 1 stk rød avlesningsenhet, en pose med følgende SportIdent-pinner: 1 stk clear backup, 1 stk print result, 1 stk start. En pose med 1 stk. svart magnet og en 1 stk service-off-pinne. 1 stk reserverull med printerpapir.

Koffert 3 (reserve)

SportIdent postenheter med koder 126-133, samt kode 100. I tillegg 1 postenhet hver av typene: Tøm, Check og Mål. 1 stk rød avlesningsenhet med kode 103 (brukes som online-post) og en grå datakabel til priter.

Eske med leiebrikker

31 røde pinner og 17 nye pinner av type 9 (mange farger). Koder som angitt i følgende regneark:SportIdentLeiebrikkerEOL.xlsx