Livelox

Den nyeste versjonen av denne beskrivelsen finner du på nettsiden: https://arneso.atlassian.net/wiki/x/AYAN

Livelox er et system for å se på, vise og sammenligne GPS-spor fra o-løp. Her er en beskrivelse for hvordan du legger ut kart og løyper fra et o-løp ut i Livelox.

Forutsetninger for denne beskrivelsen

Du kan fint legge ut løp i Livelox som ikke fyller disse forutsetningene, men da kan det være en litt annen prosedyre.

Initielt

Eksporter kart og løyper fra OCAD. Det gjør du slik:

Kart

 1. Åpne kartet i OCAD og velg Fil, Eksporter.
 2. Velg GIF-fil, 200 dpi og valgene Lag World-fil, kantutjevning og fargekorreksjon og klikk på Eksporter-knappen.
 3. Velg en mappe og et passende filnavn og lagre filen som.

Løyper

 1. Åpne løypeleggerfila i OCAD
 2. Sjekk at målestokk og koordinatsystem er identisk med den til bakgrunnskartet (via menypunkt Kart, Målestokk og kartkoordinater). Lagre fila hvis du gjør endringer.
 3. Velg Løypelegging, Eksporter, Løyper (XML, IOF versjon 3.0) og godta foreslått filnavn.
 4. For enkel bruk holder å laste opp denne xml-fila. Hvis du vil at løypetrykken skal være identisk med den på det virkelige kartet, inklusive klipping av postringer og strekkstreker, flytting av postkoder for å bedre lesbarhet, forbudte områder osv., så følg den mer avanserte beskrivelsen fra Livelox for hver enkelt løype.

Hvis løpet ikke ligger i Eventor

I steden for å importere løpet fra Eventor kan du opprette løpet direkte i Livelox. Det gjør du slik:

 1. Logg inn i Livelox
 2. Velg Administrer, Arrangementer i menyen øverst på skjermen. Klikk på "Legg til arrangement"-knappen.
 3. Hvis løpet er Ukens løype:
  1. Pass på at starttid og sluttid stemmer overens med datoene angitt på hjemmesiden.
  2. Legg inn løyper før klasser (se punkt 5 nedenfor). Da får du opp spørsmål om det skal opprettes klasser basert på løypene. Svar ja på dette.
  3. Det er kjedelig å vente hele uka på at løypene blir publisert. Sett derfor gjerne en tidligere publiseringsdato. Gå inn på Tilgangsbegrensninger og sett publiseringsdato:
 4. Fortsett på punkt 3 i steg-for-steg beskrivelsen nedenfor. 

Steg-for-steg beskrivelse

 1. Logg inn i Eventor og velg Administrasjon, Arrangement, Klubbens arrangementer i menyen til venstre og velg det aktuelle løpet.
 2. Klikk på Livelox og deretter på knappen "Importer arrangementet"
 3. Da får du opp skjermbildet nedenfor som er fylt inn med informasjon fra Eventor. Vurder om starttidspunktet bør framskyndes noe hvis noen kan tenkes å starte før starttidspunktet som er satt opp i Eventor (jeg bruker ofte å framskynde starttidspunktet med 30 minutter for å være på den sikre siden). Trykk lagre når du er ferdig.
 4. Du får nå opp et oversiktsskjermbilde. Begynn med å legge inn kart: Klikk på rediger-knappen til høyre for Kart

  1. Velg "Last opp et kart" og alternativet "Avgränsat av aktivitetens banpåtryck". Angi filen du opprettet under overskriften Kart, punkt 3.
  2. Svar Ja på spørsmålet om du har en separat World-fil, og angi .gfw-filen som har samme navn som kartet (ligger i samme mappe)
  3. På Referenssystem angir du koordinatsystemet kartet er georefert til. Det finner du i OCAD via menypunktet Kart, Målestokk og kartkoordinater. Som oftest vil det være UTM/WGS84 Zone 32 eller 33 North.
  4. Sjekk ved forhåndsgransking at kartet er riktig referert. Juster gjennomsiktigheten til kartet ved å dra opp og ned på den røde markøren på høyre siden av skjermen for lettere å se om det "treffer" veiene i grunnlaget. Trykk OK hvis alt er i orden.

  5. Angi kartets navn og målestokk, samt valgene "Bruk kartets område" og "Avgränsat av aktivitetens banpåtryck", og klikk på Lagre-knappen.
 5. Legg inn løyper: Klikk på rediger-knappen til høyre for Løyper (punkt 2 i tidligere skjermbilde).
  1. Klikk på "Velg filer"-knappen og last opp løype xml-fila du eksporterte fra OCAD i punkt 4 under Løyper.
  2. Trykk på "Forhåndsvisning" og sjekk at postene ligger på riktig sted (det skal de gjøre hvis både kartfila og løypeleggerfila er riktig georeferert). Klikk så på "Lagre"-knappen.
 6. Løpet er nå klart i Livelox. Om du vil kan du endre på tidspunkt for publisering/tilgjengeliggjøring av kart og løyper under punktet Tilgangsbegrensninger.