OCAD 2019 abonnement

Eidskog o-lag har to lisenser på "OCAD 2019 for Teams" som er en abonnementstjeneste, og lisensene kan tilordnes nye personer en gang i døgnet. Dette bør dekke vårt behov for løypelegging og karttegning. Abonnementet virker slik at vi får alle nye oppdateringer av OCAD som kommer.

Her er en beskrivelse av hvordan du installerer OCAD 2019, henter en lisens og gir fra deg en lisens.


Installasjon

 1. Hvis du allerede har en Dropbox-konto, hopp til steg 2. Hvis ikke oppretter du en gratis Dropbox-konto slik:
  1. Gå til Dropbox-siden, velg Sign Up og fyll inn informasjonen som siden ber om.
  2. På neste side velger do "Download Dropbox" og kjør installasjonsfila som blir lastet ned.
  3. Når Dropbox er installert logger du inn i dialogboksen som dukker opp og velg deretter "Åpne Dropboxen min" og "Kom i gang"
  4. Klikk deretter "Neste" til du kommer til et skjermbilde som spør om hvordan du vil synkronisere filene dine. Velg "Fortsett med Dropbox Basic". Nå er Dropbox ferdig installert og satt opp på maskinen din.
 2. Send en e-post eller melding til Arne Sørli og be ham om å dele o-lagets OCAD-mappe i Dropbox med deg. Oppgi hvilken e-postadresse han skal dele den med (den du brukte når du registrerte Dropbox-kontoen din).
 3. Når mappen har blitt delt med deg får du opp et rødt utropstegn på Dropbox-ikonet nederst til høyre på skjermen (se bilde nedenfor).

  Venstre-klikk på Dropbox-ikonet og klikk på "Legg i Dropbox" (se bilde nedenfor)

  Etter noen minutter er alle filene lastet ned til maskinen.
 4. Lag snarvei til OCAD på skrivebordet: Åpne Windows utforsker og åpne Dropbox-mappa som vist på bildet nedenfor (klikk på bildet hvis du vil se en større versjon)

  Høyreklikk på fila "OCAD 2018 Orienteering_64bit" (markert med den nederste røde pila på bildet ovenfor), og velg "Send til", "Skrivebord". Nå er OCAD ferdig satt opp på maskinen din.
  Kart: Den øverste røde pila markerer kart-mappa som inneholder alle OCAD-kartene til Eidskog o-lag.

Hente lisens

 1. Start OCAD. Hvis det ikke er du som holder en av de to lisensene så får du opp et skjermbilde ala det nedenfor.

  Hvis det er en ledig lisens så markerer du den og velger OK. Hvis det ikke er noen lisenser ledig så kontakter du en av dem som holder lisensene og ber dem om å frigi en lisens.
 2. Du får nå opp en OCAD Activation Wizard. Klikk Next på det første skjermbildet. Deretter får du opp et skjermbilde som vist nedenfor.

  La det som står der være uendret bortsett fra at du kan fjerne haken på "Yes, I would like to subscribe to the OCAD Newsletter".
  Fyll inn navn, adresse og e-post og klikk på Next-knappen.
 3. Klikk Next-knappen på alle de neste skjermbildene til OCAD starter opp.
 4. Som standard har OCAD engelsk språk. Du kan bytte til norsk ved å velge "Options", "Language", "Norsk" i menyen. 

Frigi en lisens

Det anbefales å sette opp OCAD til å frigi lisensen automatisk når du avslutter programmet. Det gjør du slik:

 1. Velg Hjelp, Lisensadministrator i menyen.
 2. Velg "Deactivate this license automatically when closing OCAD" og klikk på Lukk-knappen:

Hvis du i steden vil frigi lisensen manuelt så gjør du det slik:

 1. Velg "Hjelp", "Verktøy for overføring av lisens" i menyen. ("Help", "License Transfer Utility" hvis engelsk språk).
 2. Da får du opp et skjermbilde som dette:

  Her kan du bare klikke på "Overfør-knappen" for å frigi lisensen. Hvis du vet hvem som skal ha lisensen neste gang så kan du fylle inn navn og e-post til den det gjelder før du trykker på "Overfør"-knappen.