Georeferering av OCAD-kart

For georefere et o-kart trenger man et korrekt georeferert bakgrunnsbilde å kalibrere det mot. Det får man inn automatisk i OCAD ved å sette opp bakgrunnsbildet til å komme fra Statens Kartverk side sin WMS-tjeneste. En full oversikt over Kartverkets WMS-tjenster finner du på siden: http://status.kartverket.no/tjenester/openwms.py

Hvordan sette opp bakgrunnsbilde til å komme fra Statens Kartverk sin WMS-tjeneste?

Beskrivelsen nedenfor er hentet fra OCAD11, men det sikkert tilsvarende for andre OCAD-versjoner.

  1. Åpne OCAD og velg Bakgrunnsbilde, WMS  - Web Map tjeneste fra menyen.
  2. Klikk på "Legg til"-knappen og fyll ut de to øverste punktene som vist nedenfor. De andre punktene skal være blanke.
    1. Navn: Kartverket topo4
    2. URL: http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo4?
  3. Klikk på "Koble til"-knappen. Da dukker det opp en liste med forskjellige kartlag. Velg det øverste (topo4_wms) og klikk på knappen "Legg til valgte lag som bakgrunnsbilder (offline)"


  4. TODO: Beskriv hvordan man må sette koordinatsystem og sted for kartet før man kobler til WMS. Samt at man må velge passe zoom-nivå og gå over kartet og laste ned bilder (det er bare det som vises på skjermen som lastes ned så man må gjenta denne prosessen mange ganger).