Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Gjennomfør fiktivt test-løp "på bordet" på forhånd. God erfaring med det de siste to årene.
 • Gjennomfør testløp/oppsett med samme ruter/nettverkstadresser som skal brukes på løpet. Opplevde i år at alle klienter hang når de prøvde å koble seg til server (öppna tävling). Hjalp ikke å "kille" prosess eller reinstallere. Ble løst ved å endre nettverket til å ha samme subnett og samme ip-adresse på server som det opprinnelige nettverket hadde.
 • Check-enhet: husk å slette tidligere innhold før løpsdagen. Ha regime for at alle skal lese av på check-enheter. Les inn alle check-enheter før man setter "Sett ei aktiverad til ei start". Test innlesing fra to check-enheter på testløpet før løpet.
 • Lag beskrivelse av hvordan bytte klasse (husk å bytte bane i tillegg til klasse). Gjøres i høyre del av skjermbildet "Ändra uppgifter för deltagare".
 • Mye arbeid med startnummer, bør gjøres enklere neste år. Bare ha faste nummer som skrives ut i god tid på forhånd?
 • Tenk gjennom hvilke klasser som skal hvilke startbåser på forhånd. Pass spesielt på ikke-jaktstartklasser.
 • God regel: Spre starten over samme tidsrom som start i direkteløyper. 
 • Mannskap: To på mål (+evt. måldommer etappe 2), 1-2 på resultatoppheng, 2 på direktanmälan (3 hvis to PC'er) og bør være to i selve sekretariatet (kun en i år). Speaker bør ha en dedikert person som følger med på PC for radio, forvarsel og målgang og informerer/viser de viktigste hendelsene.
 • Online-resultater: Prøv å få tak i usb-modem som virker med ROC-enhetene. Det virker med mobil, men kronglete og større strømforbruk siden power-bank gir strøm til både ROC-enhet og mobil.
 • Vurder bruk av de to SRR-enhetene som online check-enheter på start sammen med en liten bærbar PC som bare står passivt og registrer der (eller ROC). Da vet vi hvem som har startet og ikke i samme øyeblikk som starten stenger. Bruk av dem som online mål-enheter gir ikke mye merverdi for speaker.
 • Problemet med å laste opp resultatene fra dag 2 skyldes at det ikke var satt sluttdato på løpet i Eventor. Husk å sjekke dette neste år. 
 • Hobbyprosjekt før løp i 2019: Lag program som beregner god fordeling av starttider på jaktstart, kriterier:
  • Innenfor hver løype skal bedre klasser starte før svakere klasser (f.eks. basert på km-tid dagen før)
  • Ingen klasser med samme førstepost skal ha samme starttidspunkt for klassen. Hvis mulig utvid dette til å gjelde samtlige starttidspunkt på løperne (innenfor margin på f.eks. 10 sekunder)
  • Jevn belastning på startbord (reduser maks antall pr. minutt)
  • Noen klasser skal kunne defineres fast, f.eks. "speakerklasser" som man ønsker å spre, og så skal programmet spre de andre starttidspunktene.

...

 • Pass på avhuking av "betalt" for de som betaler kontant eller med Vipps eller Swish
 • Pass på å informere om lagsposer og leiebrikker derved direktepåmelding. Bør også opplyses av speaker.
 • Får mange spørsmål. Bør ha lest gjennom innbydelse og PM flere ganger, slik at de lett kan svare.

...