Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Livelox uten løp i Eventor

...

 1. Åpne løypeleggerfila i OCAD
 2. Sjekk at målestokk og koordinatsystem er identisk med den til bakgrunnskartet (via menypunkt Kart, Målestokk og kartkoordinater). Lagre fila hvis du gjør endringer.
 3. Velg Løypelegging, Eksporter, Løyper (XML, IOF versjon 3.0) og godta foreslått filnavn.
 4. For enkel bruk holder å laste opp denne xml-fila. Hvis du vil at løypetrykken skal være identisk med den på det virkelige kartet, inklusive klipping av postringer og strekkstreker, flytting av postkoder for å bedre lesbarhet, forbudte områder osv., så følg den mer avanserte beskrivelsen fra Livelox for hver enkelt løype.

Hvis løpet ikke ligger i Eventor

I steden for å importere løpet fra Eventor kan du opprette løpet direkte i Livelox. Det gjør du slik:

 1. Logg inn i Livelox
 2. Velg Administrer, Arrangementer i menyen øverst på skjermen. Klikk på "Legg til arrangement"-knappen.
 3. Hvis løpet er Ukens løype:
  1. Pass på at starttid og sluttid stemmer overens med datoene angitt på hjemmesiden.
  2. Legg inn løyper før klasser (se punkt 5 nedenfor). Da får du opp spørsmål om det skal opprettes klasser basert på løypene. Svar ja på dette.
  3. Det er kjedelig å vente hele uka på at løypene blir publisert. Sett derfor gjerne en tidligere publiseringsdato. Gå inn på Tilgangsbegrensninger og sett publiseringsdato:
   Image Added
 4. Fortsett på punkt 3 i steg-for-steg beskrivelsen nedenfor. 

Steg-for-steg beskrivelse

...