Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Fjern avgift for leiebrikker for løpere opp til og med 12 år. Finn hvem det gjelder ved å se på Lista hyrbrickor og Anmälningskontroll. Fjern ved å: Hvordan? Gjøres etter løpet for ikke å tulle til noe med hyrbrickor underveis?