Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. I Ola: Sett klassene U1, U2, D13-16C og H13-16C til ikke å tillate direktepåmelding.
  2. I Ola: I öppen-klasser og inskolning, velg alternativet "Tillåt enstaka etapp anm." og "Inga totalresultat"
  3. Funksjonen "Hämta från Eventor" laster ikke ned personregister for ikke-svenske klubber. De må derfor importeres manuelt. I Eventor: Velg Dataöverföringar og "Hämta personregister" i xml-format. NB! Viktig med xml-format, Ola henger ved import av personregister .zip-fil. I NB2! ProbIemet er minnebruk. Høyreklikk på Ola- Klient ikonet på skrivebordet, velg egenskaper og endre fra -Xmx512m til -Xmx1024m. I Ola: Generella uppgifter, Personregister, Import.