Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1 postenhet hver av typene: Tøm, Check, Start og Mål. 1 stk rød avlesningsenhet med kode 100 (brukes som online-post) og en grå datakabel til printer.

Eske med leiebrikker

31 røde pinner og 17 nye pinner av type 9 (mange farger)36 pinner, de fleste røde (gammel type), men også noen nye. Koder som angitt i følgende regneark:SportIdentLeiebrikkerEOL.xlsx

...