Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SportIdent postenheter med koder 100-133, bortsett fra 101, 118 og 130 (31 enheter). I tillegg 1 postenhet hver av typene: Start, Mål, Tøm, Check og SI-Master (SI-master fungerer også som Tøm-enhet). En pose med 1 stk. svart magnet og en 1 stk service-off-pinne.

...