Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Åpne OCAD og velg Bakgrunnsbilde, WMS  - Web Map tjeneste fra menyen.
 2. Klikk på "Legg til"-knappen og fyll ut de to øverste punktene som vist nedenfor. De andre punktene skal være blanke.
  1. Navn: Kartverket topo3topo4
  2. URL: http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo3topo4?
 3. Klikk på "Koble til"-knappen. Da dukker det opp en liste med forskjellige kartlag. Velg det øverste (topo3topo4_wms) og klikk på knappen "Legg til valgte lag som bakgrunnsbilder (offline)"


 4. TODO: Beskriv hvordan man må sette koordinatsystem og sted for kartet før man kobler til WMS. Samt at man må velge passe zoom-nivå og gå over kartet og laste ned bilder (det er bare det som vises på skjermen som lastes ned så man må gjenta denne prosessen mange ganger).

...