Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Beskrivelse av oppsett: https://liveresults.github.io/documentation/uploadingola.html

Tips

  • Ikke definer radioposter på Liveresultat-websiden. La LiveResultat-programmet laste opp de radiopostene som er definert i OLA.